RASKABO TIERRA RASKABO TIERRA

På förekommen anledning vill vi klargöra att vi har upphört med all uppfödning.

Anledningen är att vi i våra senaste kullar noterat rädslor i hundarnas mentalitet och även hudsjukdomar, något som vi tidigare varit tämligen förskonade från.
 
Detta gäller bl.a. T-kullen född 2011 där ett flertal individer visat sig ha följande brister:
·      sociala rädslor
·      skottberördhet
·      hudsjukdomar
 
Samtliga hundar i T-kullen har genomfört MH - men vi vill påminna om och betona att allt som sker vid ett MH inte redovisas i protokollen, utan enbart det som sker i respektive moment. För ett antal individer i denna kull räcker det alltså inte att enbart läsa MH-protokollet för att få en bild av dem.
 
Oaktat ovanstående är enskilda individer i denna kull mycket trevliga hundar som fungerar utmärkt tillsammans med sina förare och i flera fall uppnått fina utbildningsresultat:
 
·      Elitklass Spår och Sök
·      IPO/BHP
·      Lydnadsklass

Vi anser att en kulls avelsvärde inte är baserat på enskilda individer eller
deras utbildningsresultat, utan på kullens genomsnitt vad gäller mentalitet och hälsa.


Lisa & Jan Gyllensten