Så började det ...

 

1992 föddes den första kullen schäfervalpar under kennelprefixet Raskabo. Sedan dess har det fötts upp ytterligare 13 kullar och valparna har funnit sina nya hem över i stort sett hela vårt långa land samt i Norge och Finland.

 

Ambitionen har hela tiden varit att föda upp friska, starka hundar som orkar och vill arbeta. Det har i sin tur skapat kontakter med många engagerade och skickliga valpköpare som uppskattar resursstarka hundar - både på tävlingsbanan och som tjänstehundar hos väktare och polis.

Min tanke har varit att hålla en tiklinje och försöka utveckla den så långt det varit möjligt. Det finns hela tiden en överhängande risk med detta förhållningssätt. Allvarliga sjukdomar eller mentala brister/defekter kan snabbt slå ut linje jag valt att följa.

Alla sagor har ett slut...

Den sista kullen i vår uppfödning föddes 16 oktober 2014. En mycket efterlängtad kull som också fick bli vår sista.
Vi vill vill tacka alla valpköpare och alla andra som följt oss genom åren. Utan ert stöd, utan er goda vilja och outröttliga slit hade Raskabo gått i graven för länge sedan.

Tack alla!

Lisa & Jan Gyllensten

 

Valpköparen - vår viktigaste resurs!
 

 Att föda upp och sedan följa valpars utveckling är svårt och inte något "man bara gör". Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Det måste finnas en målsättning om vilken typ av hundar man vill föda upp. Mot det målet siktar man och försöker hela tiden arbeta målmedvetet för att utveckla sin avel. Tyvärr finns det inga garantier för att man lyckas..

Schäfern är en ras som dras med såväl en rad sjukdomar som en mängd fördomar. Det är många aspekter för en uppfödare att ta hänsyn till, vilket ställer stora krav på uppriktighet och ansvar.


Ambitionen har som tidigare nämnts, varit att föda upp så friska, mentalt starka och arbetsvilliga hundar som möljigt. De ska ha naturliga spår-, sök- och skyddsdrifter, samt vara stabila i olika miljöer. En målsättning som jag med glädje kunnat konstatera att kullarna infriat i mycket stor omfattning.
 
För att hundarna ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt krävs även en sund exteriör, något jag också har försöket att beakta i avelsarbetet. Jag har försökt att tillvarata det funktionella utan att överdriva åt något håll.